Бетонови разтвори

„Витал„ ООД гр. Първомай, произвежда следните класове бетони:

 • С8/10 ( B10) S2
 • C12/15 (B15)S2,S3
 • C16/20 (B20)S2,S3
 • C20/25 (B25)S2,S3,S4
 • C20/25 (B25)Cw 1,0 S3
 • C25/30 (B30)S2,S3,S4
 • C25/30 (B30)Cw 1,0 S3
 • C30/37 (B37)S3
 • C30/37 (B37)Cw1,0 S3
 • C35/45 (B45)S3
 • C35/45(B45) Cw1,0 S3

Забележка:

 • S1/слягане/ – От 10 до 40 мм.
 • S2/слягане/ – От 50 до 90 мм.
 • S3/слягане/ – От 100 до 150 мм.
 • S4/слягане/ – От 160 до 220 мм.
 • Cw – водонепропускливост

Готовите бетонови разтвори се доставят до обекта със следните бетоновози:

 • Бетоновоз – „ Мерцедес „ – 9 куб.м
 • Бетоновоз – „ Ивеко „ – 9 куб.м
 • Бетоновоз – „ Мерцедес „ – 8 куб.м
 • Бетоновоз – „ Волво „ – 8 куб.м
 • Бетоновоз – „ Мерцедес“ – 7 куб.м

При необходимост бетоновите смеси могат да се полагат с бетонпомпа – „ Швинг „
с дължина на стрелата 27 метра.

Бетонпомпата може да превозва бетон до 7 куб.м.

Фирма „Витал„ е оборудвана със собствена лаборатория с преса за изпитване на
проби на Италианската фирма „МАТЕST S.r.l“, модел СО53Р108 от 0 до 2000 kN
Пробите се вземат всекидневно за всеки клас бетон , съгласно изискванията на стандарт.

БДС EN 12350-2 Пресата за изпитване на бетон се калибрира ежегодно от фирмата „Мултитест„, Варна.