Електрификация и обновяване на ЖП линията в участък гр.Първомай

Електрификация и обновяване на ЖП линията в участък гр. Първомай – гр.Димитровград, фаза II. Главен изпълнител „Асталди Ес Пи Ей„ – ИталияВЛ 400kV ОТ П/СТ „МАРИЦА ИЗТОК„ – изпълнител „Електромонтажи„ Румъния