АМ „Тракия„ в участъка с.Шишманци

АМ „Тракия„ в участъка с.Шишманци

Консервна фабрика „Конекс Тива„

Консервна фабрика „Конекс Тива„

Земеделска кооперация „ЗП Димо Илиев Димов„

Земеделска кооперация „ЗП Димо Илиев Димов„

“Винзавод„

“Винзавод„

Винарна изба „ЗАГРЕЙ„

Винарна изба „ЗАГРЕЙ„

Бензиностанция „Лукойл„

Бензиностанция „Лукойл„

Бензиностанция „OMV“

Бензиностанция „OMV“

Предприятие за преработка на вълна „ADF”

Предприятие за преработка на вълна „ADF”

АМ“Марица „ Оризово – Капитан Андреево

АМ“Марица „ Оризово – Капитан Андреево

Електрификация и обновяване на ЖП линията в участък с.Крумово – гр.Първомай

Електрификация и обновяване на ЖП линията в участък с.Крумово – гр.Първомай

Електрификация и обновяване на ЖП линията в участък гр.Първомай

Електрификация и обновяване на ЖП линията в участък гр.Първомай

Електрификация и обновяване на ЖП линията в участък гр.Първомай

Електрификация и обновяване на ЖП линията в участък гр. Първомай – гр.Димитровград, фаза II. Главен изпълнител „Асталди Ес Пи Ей„ – ИталияВЛ 400kV ОТ П/СТ „МАРИЦА ИЗТОК„ – изпълнител „Електромонтажи„ Румъния